header_bonus.jpg, 217kB

VYDEJTE SE S NÁMI NA CESTY!
S věrnostním systémem Euro Bonus můžete získat vybrané krajové speciality, cestovatelské a sportovní potřeby nebo peněžní poukazy pro splnění Vašich (nejen) cestovatelských snů!

Pravidla věrnostního programu Euro Bonus


O věrnostním programu „Euro Bonus“

Bonusový program „Euro Bonus“ je název věrnostního programu, který společnost Europea Distribution a.s. (dále jen Europea) nabízí svým registrovaným partnerům na svých webových stránkách. Partneři mají možnost za své nákupy u společnosti Europea v rámci definovaných dílčích promo akcích získat na své konto „Euro Body“, které následně mohou využít k odběru bonusů z nabídky dárků.

Každý partner registrovaný v e-shopu www.europea.cz získává možnost participovat na věrnostním programu Euro Bonus. Jeho využíváním zároveň souhlasí s těmito "Pravidly věrnostního systému Euro Bonus".

Postup sbírání Euro Bodů

Po registraci v e-shopu www.europea.cz se partnerům automaticky aktivuje bodové konto a Euro Body je možné začít sbírat ihned. Aktuální stav konta se zobrazuje po přihlášení na webových stránkách www.europea.cz v sekci "EURO BONUS / Konto a odměny". V této sekci partner zároveň najde seznam a definici promo akcí, v rámci kterých lze získávat Euro Body.

Na bodové konto se přičítají Euro Body automaticky v okamžiku zaplacení odběratelské faktury společnosti Europea a zanesení této platby do informačního systému, pokud odebrané zboží spadá do některé z nabízených promo akcí. Euro Body lze přiznat pouze při prodeji za standardní ceny produktů a za řádně a včas uhrazené faktury.

Získání bonusů za Euro Body

Po nasbírání potřebného množství Euro Bodů je partner může vyměnit za bonusy, které si vybere z katalogu na webových stránkách www.europea.cz v sekci "EURO BONUS / Dárky" dle vlastní volby. Jednotlivé bonusy mají stanovenou určitou bodovou hodnotu a při jejich výběru se z konta partnera odepíše odpovídající množství Euro Bodů. V případě, že partner nemá vůči společnosti Europea žádné závazky po splatnosti, je bonus nejpozději do 60 dnů zaslán partnerovi.

Vybraný bonus je partnerovi doručen poštou nebo zásilkovou službou na adresu, pod kterou je partner veden v informačním systému společnosti Europea, pokud není domluveno jinak. Za prodloužení dodací lhůty, způsobené nesprávně uvedenou adresou, resp. zpožděným informováním o změně adresy, nenese Europea odpovědnost. Za zboží zaslané poštou, které si partner nepřevezme do termínu, který byl uveden na oznámení o uložení zásilky na dané pobočce České pošty, společnost Europea neposkytuje náhradu bodů. Na žádost partnera mu bude zboží opětovně zasláno, poštovné v tomto případě může být požadováno po příjemci zásilky.

Nabízené bonusy jsou k dispozici po dobu trvání věrnostního programu a jsou průběžně aktualizovány. Společnost Europea si vyhrazuje právo náhrady bonusu, který není k dispozici v daném období (z důvodu vyčerpání skladových zásob nebo zásahem vyšší moci). V takových případech společnost Europea dodá partnerovi po domluvě zboží srovnatelné kvality a druhu. Europea si vyhrazuje právo některý typ bonusu stáhnout trvale nebo dočasně z nabídky katalogu. Informace o tomto kroku budou podávány na webových stránkách.

Body ani bonusy z katalogu není možné vyměnit za peněžní hotovost. Získané bonusy podléhají zdanění podle platných právních a daňových předpisů. Euro Body je nutno vyčerpat nejpozději rok po jejich připsání na konto.

Platnost Euro Bodů je jeden rok od jejich získání. Pokud je partner do 1 roku od připsání k účtu nevyčerpá, propadají bez náhrady.

Reklamace a vrácení bonusů

Vadný, poškozený nebo jinak nefunkční bonus je možné do 3 dnů od převzetí reklamovat, přičemž den převzetí je započítáván. Bonus se na vlastní náklady zašle na adresu odesílatele, pokud přímo u bonusu není uvedeno jinak. Další postup reklamačního řízení proběhne v souladu s platnými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem.

V případě, že se partner po obdržení bonusu rozhodne jej vrátit (z důvodu, že zboží nesplňuje jeho očekávání, apod.), může do 7 dnů po obdržení zásilky zaslat bonus zpět na vlastní náklady na adresu odesílatele. V takovém případě ale bonus nesmí být poškozený a musí být v originálním balení. Po obdržení vráceného bonusu má člen klubu nárok na vrácení bodů. Partner je povinen v této věci kontaktovat Europeu a dohodnout se na způsobu vrácení bodů. V případě, že partner nesplní podmínky vrácení zboží, nemá nárok na vrácení bodů.

Případy neuznání odměn v rámci programu Euro Bonus

Nárok na odměny v rámci věrnostního programu Euro Bonus zaniká v případě, že:

 • Euro Body byly získány v rozporu s dobrými mravy
 • Euro Body byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému
 • Euro Body se vážou na akci, která byla z jakéhokoliv důvodu zrušena nebo byla poskytnuta náhrada jiným způsobem
 • připsané Euro Body nejsou kryté nákupem zboží z aktivní promo akce
 • z věrnostní program Euro Bonus těží zaměstnanec společnosti Europea nebo zaměstnanec její organizační složky
 • obchodní partner využívá věrnostní program jiným způsobem, na základě individuálních smluv
 • obchodní partner poskytl při registraci nesprávné údaje
 • obchodní partner nerealizoval žádnou operaci přes jeho bodové konto po dobu delší než 1 kalendářní rok (připsání a odepsání bodů na bodovém kontu)
 • obchodní partner písemně požádal o deaktivaci konta
 • obchodní partner písemně požádal o deaktivaci konta
 • obchodní partner má neuhrazené faktury po splatnosti po dobu delší než 2 měsíce

Ochrana osobních údajů

Partner, který využívá věrnostní program Euro Bonus, dává svůj souhlas s tím, aby společnost Europea zpracovala jeho údaje z informačního systému k marketingovým účelům a tento informační systém provozovala na dobu neurčitou výhradně pro svoji potřebu a za účelem provozování věrnostního programu Euro Bonus ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Partner, který využívá věrnostní program, má právo přístupu pouze ke svým údajům, jakož i další práva stanovena uvedeným zákonem. Společnost Europea ručí za bezpečnost údajů v informačním systému ve smyslu uvedeného zákona.

Všeobecná ustanovení

Nároky na čerpání Euro Bodů z věrnostního programu jsou nepřevoditelné a nejsou předmětem dědického práva. Získané body nepředstavují platební prostředky. Euro Body slouží pouze jako prostředek k získání bonusů v rámci věrnostního programu Euro Bonus.

Společnost Europea si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit nebo upravovat "Pravidla věrnostního programu Euro Bonus“ a nabídku bonusů. Europea si vyhrazuje právo změny bodového ohodnocení bonusů (např. v případě devalvace měny, zavedení dovozních bariér apod.). Společnost Europea bude při těchto změnách zohledňovat zájem partnerů v maximální možné míře. Partneři budou o těchto změnách informováni na stránkách www.europea.cz.

Věrnostní program Euro Bonus připravila společnost Europea s dlouhodobým záměrem. Vyhrazuje si však právo ukončit věrnostní program Euro Bonus. Datum ukončení věrnostního programu se vyhlásí minimálně jeden kalendářní měsíc předem formou písemného oznámení na webových stránkách firmy, případně elektronickou poštou všem členům. Po tomto datu nebudou dále připisovány body. Za body nasbírané do data ukončení věrnostního programu bude možné získat bonusy v průběhu 60 dnů od data ukončení.

Tato "Pravidla věrnostního programu Euro Bonus“ vydala společnost Europea Distribution a.s. se sídlem Vendryně 506, 739 94 Vendryně, IČ 28595246 jako závazný předpis pro provozování věrnostního programu Euro Bonus výlučně v ČR a výhradně pro své obchodní partnery.

Jakékoli dotazy na fungování programu, informace na stav konta nebo řešení problémů směřujte na svého obchodníka nebo e-mailem na info@europea.cz

K provozování našeho webu www.europea.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.